Tư vấn thanh toán tiền trong việc mua bán tài sản hình thành trong tương lai ( dự án)

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH TRẦN CAO

Địa chỉ: 28/9/14 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, H.Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh

Chi nhánh số 1:36 D Lý Chiêu Hoàng, P.10, quận 6, Tp.Hồ Chí Minh

Chi nhánh số 3: 502/23/4 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Q.7,Tp.HCM

Chi nhánh số 3: 436A/32 Đường 3 /2, P.12, quận 10, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại:  (08) 62766259 Fax: (08) 38739 031 

Email: trancaolaw@yahoo.com

Web:trancaolawfirm.vn-trancaolawfirm.com – trancaolawfirm.com.vn

 

Số: 012/2011/CV- TVPL-CT                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         ---------------                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                    ----------

                                                                                           Tp.Hồ Chí Minh, ngày  28 tháng 04 năm 2011

 Kính gửi:  CÔNG TY TNHH CĂN HỘ VƯỜN PHỐ VIỆT NAM ( CITY GARDEN)

 Theo tinh thần làm việc giữa Công ty chúng tôi với quý Công ty vào ngày 27/04/2011 và căn cứ vào các tài liệu chứng cứ do quý vị cung cấp, cộng với yêu cầu tư vấn pháp luật liên quan đến hợp đồng tín dụng số 09130294/HĐTD ngày 02/11/2009 giữa quý Công ty với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ việc đối chiếu với những quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành, Công ty chúng tôi trả lời như sau:

 1.Căn cứ pháp lý để phục vụ công tác tư vấn pháp luật theo yêu cầu của quý Công ty :

- Bộ luật dân sự năm 2005;

-Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

-Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính Phủ, về giao dịch bảo đảm;

-Quy định cho vay đối với các tổ chức kinh tế ( Ban hành kèm theo Quyết định số 072/QĐ-HĐQT – NHCT35 ngày 03/4/2006 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Công Thương).

 2.Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ do quý Công ty cung cấp gồm:

-Căn cứ giấy chứng nhận đầu tư số 411022000186 ngày 13/3/2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công ty TNHH Căn hộ vườn phố Việt Nam;

-Căn cứ vào Hợp đồng tín dụng số 09130294/HĐTD ngày 02/11/2009 giữa Công ty TNHH Căn hộ vườn phố Việt Nam với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam -Chi nhánh 7 thành phố Hồ Chí Minh;

-Căn cứ vào một số giấy rút tiền và nộp tiền vào Ngân hàng;

-Biên bản làm việc ( V/v kiểm tra tiến độ xây dựng dự án City Garden của Công ty TNHH Căn hộ vườn phố Việt Nam ngày 24/12/2010);  

-Biên bản làm việc ( V/v kiểm tra tiến độ xây dựng dự án City Garden của Công ty TNHH Căn hộ vườn phố Việt Nam ngày 04/02/2011).

 3.Nội dung tư vấn pháp luật:

 3.1.Việc vay vốn có đảm bảo bằng tài sản: được ghi nhận tại Điều 7 của Hợp đồng tín dụng số 09130294/HĐTD ngày 02/11/2009, với giá trị tài sản mà quý Công ty đã thế chấp tại Ngân hàng là 500.000.000.000 đồng ( năm trăm tỷ đồng), trong khi số tiền vay chỉ là 340.000.000.000 đồng ( Ba trăm bốn mươi tỷ đồng). Do đó, phía Ngân hàng sẽ không bị rủi ro trong quá trình hai bên thực hiện hợp đồng này.

 Việc thế chấp tài sản trên của quý Công ty phù hợp với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 318; Điều 342; Điều 343; Điều 344 và Điều 355 của Bộ luật dân sự, Điều 4; Điều 8 và Mục 2 Thế chấp tài sản của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính Phủ. Cho thấy  tính bảo toàn vốn trong kinh doanh của Ngân hàng trong trường hợp này là tuyệt đối.

 3.2.Căn cứ vào khoản 3 Điều 17 Quy định cho vay đối với các tổ chức kinh tế ( Ban hành kèm theo Quyết định số 072/QĐ-HĐQT – NHCT35 ngày 03/4/2006 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Công Thương) chỉ quy định bắt buộc:  “Nguồn tiền bán hàng liên quan đến đối tượng vay vốn thanh toán bằng chuyển khoản, bắt buộc phải chuyển về tài khoản tiền gửi của khách hàng mở tại NHCV”.

 a.Như vậy, theo quy định của Hội đồng quản trị Ngân hàng Công Thương Việt Nam không quy định về việc “Nguồn tiền bán hàng liên quan đến đối tượng vay vốn thanh toán bằng tiền mặt phải gửi vào tài khoản mở tại NHCV”. Thể hiện quy định mở trong các văn bản cá biệt mang tính nội bộ của Hội đồng quản trị Ngân hàng Công Thương.

 b.Trên thực tế, phía Công ty TNHH Căn hộ vườn phố Việt Nam đã chấp hành nghiêm túc theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 17 Quyết định số 072/QĐ-HĐQT – NHCT35 ngày 03/4/2006 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Công Thương.

 3.3. Căn cứ điểm o khoản 9.2 Điều 9 của Hợp đồng tín dụng số 09130294/HĐTD ngày 02/11/2009 không quy định chi tiết cụ thể : “về mặt thời gian, về tiến độ buộc quý Công ty phải nộp tiền bán hàng vào tài khoản mở tại Ngân hàng Công Thương – chi nhánh 7 thành phố Hồ Chí Minh”. Cho thấy, hai bên thỏa thuận mở trong việc thực hiện hành vi nộp tiền mặt vào tài khoản của NHCV.

 a.Bên cạnh đó, khi xem xét nội dung của 02 Biên bản làm việc của Ngân hàng ( V/v kiểm tra tiến độ xây dựng dự án City Garden của Công ty TNHH Căn hộ vườn phố Việt Nam) vào ngày 24/12/2010 và ngày 04/02/2011, phía Ngân hàng đã nhận xét “ Dự án đang thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra, tiến độ xây dựng và tiến độ thu tiền bán căn hộ đúng theo kế họach”. Do đó, việc quý Công ty nộp tiền về Ngân hàng Công Thương – chi nhánh 7 thành phố Hồ Chí Minh là nghiêm túc, Ngân hàng hoàn toàn không khiếu nại và/hoặc nhắc nhở vấn đề này.

 b.Bên cạnh đó, Việc quý Công ty gửi tiền mặt vào một tài khoản của Ngân hàng khác nhưng không dùng số tiền này để giao dịch thanh toán cho bất kỳ ai ( gồm: nhà cung cấp và/hoặc khách hàng khác). Nên không làm ảnh hưởng đến những nội dung cơ bản chủ yếu của Hợp đồng tín dụng số 09130294/HĐTD ngày 02/11/2009, cũng như không bị phía Ngân hàng Công Thương – chi nhánh 7 thành phố Hồ Chí Minh phản đối bằng văn bản.

 3.4.Căn cứ vào Điều 137, Điều 138 của Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 cho thấy: Trong năm tài chính 2010, phía Ngân hàng đã tiến hành thực hiện hạch toán, kế toán và báo cáo về việc thực hiện Hợp đồng tín dụng số 09130294/HĐTD ngày 02/11/2009 giữa hai pháp nhân, thì phía chủ đầu tư là Công ty TNHH Căn hộ vườn phố Việt Nam đã chấp hành nghiêm túc và chưa có một thiếu sót nào trong việc sử dụng vốn vay, cũng như việc nộp tiền thu được từ khách hàng.

 4.Kết luận : Từ những phân tích pháp lý trên cho thấy, việc Công ty TNHH Căn hộ vườn phố Việt Nam gửi tiền mặt vào một Ngân hàng khác, sau đó rút tiền về gửi vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam -Chi nhánh 7 thành phố Hồ Chí Minh là không vi phạm Bộ luật dân sự và Quyết định số 072/QĐ-HĐQT – NHCT35 ngày 03/4/2006 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Công Thương, cũng như không làm ảnh hưởng đến những quan hệ tín dụng  của Hợp đồng tín dụng số 09130294/HĐTD ngày 02/11/2009 giữa Công ty TNHH Căn hộ vườn phố Việt Nam với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam -Chi nhánh 7 thành phố Hồ Chí Minh.

 Công ty chúng tôi hy vọng chúng ta sẽ hợp tác hỗ trợ nhau trong lãnh vực kinh doanh trong thời gian sắp tới.

 Trân trọng cám ơn quý Công ty.

                                                                                                 GIÁM ĐỐC

 

                                                                                    Luật sư TRẦN CAO PHÚ