Liên kết & tư vấn pháp luật thực hiện dự án đầu tư

 
 
 
Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 và được sửa đổi bổ sung vào năm 2000, Luật khuyến khích đầu tư trong nước năm 1998. Luật này quy định về hoạt động động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh, xác lập quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, khuyến khích và ưu đãi đầu tư, quản lý Nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.
 
 
Đến ngày 10/12/2001, Việt Nam và Hòa Kỳ chính thức ký kết Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ ( BTA), đây chính là một bước ngoặt mới mang tính lịch sử trong vấn đề hội nhập quốc tế của Nhà nước Việt Nam. BTA cũng chính là nền tảng cơ bản để Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại Quốc tế (WTO).
 
 
Nhằm đáp ứng những điều kiện cơ bản về pháp lý cho việc hội nhập toàn diện, nên ngày 29/11/2005 Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật đầu tư năm 2005 ( có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2006). Đến ngày 29/11/2006, Uỷ ban thường vụ Quốc hội Việt Nam ra Nghị quyết số 71/2006/NQ-QH11 V/v Phê chuẩn Nghị định thư gia nhập WTO của Nước CHXHCN Việt Nam.
 
 
Sau 10 năm, Việt nam hội nhập toàn diện trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế thế giới trên các thị trường như: Châu Mỹ, Châu Âu, châu Úc và Cộng đồng chung khối ASEAN, cộng với những bảo lưu trong một số lĩnh vực đầu tư của Việt Nam khi gia nhập WTO đã gần hết thời hạn bảo lưu. Trong khi năng lực kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn rất nhiều hạn chế, doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chỉ mang tính chất dịch vụ - gia công – thương mại và không biết liên kết chặt chẽ lại với nhau nhằm tạo thành một sức mạnh tổng hợp – bền vững – đa ngành nghề. Do đó, sức cạnh tranh trong kinh doanh giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp nước ngoài tại thị trường Việt Nam sẽ diễn ra rất khốc liệt, mang tính sống còn trong tương lai.
 
 
Trước tình hình trên, Quốc hội Việt Nam thông qua luật đầu tư năm 2014 ( có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2015), nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Thể hiện qua một số điểm mới cơ bản như sau:
 
 
-Bãi bỏ qui định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong nước;
 
 
 
-Tách bạch giữa nội dung đăng ký dự án đầu tư là: cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp sẽ đăng ký kinh doanh (đăng ký giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) theo qui định của Luật Doanh nghiệp điều chỉnh;
 
-Qui định về ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, đầu tư kinh doanh có điều kiện ( phụ lục 04 để liệt kê 267 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện). Nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm;
 
 
-Thu hẹp phạm vi áp dụng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài: Luật Đầu tư 2014 qui định đối với các dự án nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn 51% vốn điều lệ mới phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án của nhà đầu tư nước ngoài;
 
 
-Đối với các dự án có vốn FDI còn lại (có nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài nắm giữ dưới 51% vốn điều lệ): thì sẽ được đối xử như dự án đầu tư trong nước và không cần phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 
 
-Qui định về cơ chế quyết định chủ trương đầu tư: Đối với các dự án có qui mô lớn theo điều 30, 31 và 32 của Luật Đầu tư 2014 dự án sẽ phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư từ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc UBND cấp tỉnh;
 
 
-Qui định về tư cách của nhà đầu tư nước ngoài: Là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam;
 
 
 
-Luật chia nhà đầu tư nước ngoài thành 03 nhóm:
 
 
+Nhóm 1: nhà đầu tư có quốc tịch nước ngoài;
 
+Nhóm 2: doanh nghiệp Việt Nam có 51% vốn nước ngoài;
 
(Nhóm 1 và nhóm 2 bị áp dụng các điều kiện như nhà đầu tư nước ngoài (từ ngành nghề đầu tư đến thủ tục đầu tư, chính sách đầu tư…).
 
                      +Nhóm 3: doanh nghiệp Việt Nam có dưới 51% vốn nước ngoài.                  
 
(Nhóm 3 được áp dụng các thủ tục và điều kiện như doanh nghiệp trong nước.)
 
 
-Qui định rút ngắn thời gian cấp
 
 
            +Các dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư;
 
            +Các dự án đầu tư khác15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan cấp phép nhận đủ hồ sơ;
 
            +Xin điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan cấp phép nhận đủ hồ sơ.
 
 
            Bên cạnh đó, Luật doanh nghiệp năm 2014 ( có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2015), đã khẳng định các doanh nghiệp được tự do phát triển kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm.
 
 
            Công ty luật hợp danh Trần Cao luôn mong muốn hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài có đầy đủ năng lực về tài chính và/hoặc đáp ứng được các chức năng ngành, nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực đầu tư các dự án BCC (Hợp đồng hợp tác kinh doanh) và PPP ( Hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư) tại Việt Nam, nhằm khai thác thị trường đầy tiềm năng trong tương lai.
 
Nguyên tắc hợp tác đảm bảo tính trung thực, tự nguyện, bình đẳng, công khai minh bạch, không can thiệp vào những công việc nội bộ của các bên trong hợp tác, tôn trọng – tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật của quốc gia mà đối tác mang quốc tịch, cũng như các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 
 
Công ty chúng tôi chịu trách nhiệm về việc tư vấn pháp luật Việt Nam và các chính sách đầu tư của Chính phủ Việt Nam cho các doanh nghiệp trong hợp tác kinh doanh.
 
 
            Công ty luật hợp danh Trần Cao đã và đang hợp tác kinh doanh với nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài để tìm hiểu, tiếp cận, nghiên cứu và/hoặc triển khai thực hiện một số dự án như:
 
 
 
 
 
 
 
Dự  án 1:
 
Dự án:  Chung cư mini.
 
Vị trí:   Mặt tiền Văn Thân, Phường 8, Q.6
 
Diện tích:  1.150m2.
 
Hiện trạng:  Đất trống bãi giữ xe hơi.      
 
Pháp lý: Sổ hồng đất ở lâu dài.
 
Mục đích: Kêu gọi hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án.
 
 
 
Dự  án 2:
 
Dự án:  Văn phòng cao cấp.
 
 Vị trí:   Mặt tiền Lê Hồng Phong, phường 2 , Quận 10.
 
Diện tích:  135m2
 
Hiện trạng:  Quán cà phê.  
 
Pháp lý:  Sổ hồng đất ở lâu dài, có GPXP, có thiết kế sơ bộ dự án.
 
 Mục đích: Kêu gọi hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án.
 
 
 
Dự  án 3:
 
Dự án:  Chung cư cho người thu nhập thấp.
 
Vị trí:  Mặt tiền đường Lý Tế Xuyên, P.Linh Đông, Quận Thủ Đức.
 
Diện tích:  8.000m2.
 
Hiện trạng:  Đất ở lâu dài.
 
Pháp lý: Đang xin chủ trương.
 
Mục đích: Kêu gọi hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án.
 
 
 
Dự  án 4:
 
Dự án:  Chung cư cho người thu nhập thấp.
 
Vị trí:  Nguyễn Văn Luông, phường 12, Quận 6.
 
Diện tích:  4.000m2.
 
Hiện trạng:  Cho thuê kho ngắn hạn. Đất kinh doanh xưởng.
 
Pháp lý:  Đang xin chủ trương 1 hầm  + 18 tầng lầu.
 
Mục đích: Kêu gọi hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án.
 
 
 
DỰ ÁN TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT , TỈNH BÌNH DƯƠNG:
 
 
 
-Dự án: Bệnh viện đa khoa và/hoặc Khách sạn & nhà hàng và/hoặc Căn hộ cao cấp & Văn phòng làm việc
 
-Vị trí: đường Trần Ngọc Lên, Phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;
 
-Diện tích: từ 3.280 m2 đến 6.500 m2 ( 02 sổ đỏ)
 
-Hiện trạng: Trên đất hiện có 40 căn nhà kinh doanh cho thuê
 
-Pháp lý: Sổ đỏ trong đó 987 m2 đất xây dựng nhà ở và 1.000 m2 đất công nghiệp
 
-Mục đích: Kêu gọi hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án.
 
 
 
DỰ ÁN TẠI ĐẶC KHU KINH TẾ HUYỆN PHÚ QUỐC TỈNH KIÊN GIANG:
 
 
 
Dự  án 1:
 
Dự án: Khu du lịch nghĩ dưỡng Bãi Vòng.
 
Vị trí: Ấp Bãi Vòng, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc, Tính Kiêng Giang.
 
Diện tích: 32.000m2.
 
Hiện trạng: Đất  một mặt giáp mặt tiền đường mở 40m, mặt còn lại giáp biển Bãi Vòng có mặt biển 175m.
 
Pháp lý: Đang xin chủ trương.
 
Mục đích: Kêu gọi hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án.
 
 
 
Dự  án 2:
 
Dự án: Trung Tâm Thủy Hải Sản và Nhà Hàng Cảng Hàm Ninh.
 
Vị trí: Ấp Rạch Hàm, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiêng Giang.
 
Diện tích: 50.000m2.
 
Hiện trạng: Đất  một mặt giáp đất liền, mặt còn lại giáp biển Hàm Ninh.
 
Pháp lý: Đang xin chủ trương.
 
Mục đích: Kêu gọi hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án.
 
 
 
Dự  án 3:
 
Dự án: Khu du lịch nghĩ dưỡng sinh thái Cửa Cạn.
 
Vị trí: Ấp 4, Xã Cửa Cạn, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiêng Giang.
 
Diện tích: 100.000m2.
 
Hiện trạng: Đất mặt tiền trục đường hướng về Vinpearl Phú Quốc.
 
Pháp lý: Đang xin chủ trương.
 
Mục đích: Kêu gọi hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án.
 
 
 
Dự án 4:
 
Dự án: Khu du lịch nghĩ dưỡng sinh thái Cửa Cạn.
 
Vị trí: Ấp 4, Xã Cửa Cạn, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiêng Giang.
 
Diện tích: 500.000m2.
 
Hiện trạng: Đất mặt tiền trục chính từ cầu Cửa Cạn hướng về Vinpearl Phú Quốc.
 
Pháp lý: Đã có chủ trương.
 
Mục đích: Kêu gọi hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án.
 
                       
 
            Hiện nay, Công ty luật hợp danh Trần Cao đã và đang hợp tác kinh doanh với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài thông qua các hợp đồng hợp tác kinh doanh mang tính chiến lược, bền vững để cùng nhau triển khai thực hiện các dự án trên nhằm mục đích các bên cùng có lợi, gồm:
 
 
1.CÔNG TY LUẬT HỢP DANH TRẦN CAO
 
-Giấy đăng ký hoạt động của Công ty Luật Hợp danh số : 41.03.0333/TP/ĐKHĐ cấp ngày 04/06/2007 nơi cấp Sở tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.
-Trụ sở: 28/9/14 Huỳnh Tấn Phát,KP 4, TT.Nhà Bè, H.Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh. Việt Nam.
-Mã số thuế :0304073867
-Điện thoại số : (+848)38739031– (+84)913754009  - Fax : ( +848 ) 38739031
- Website:trancaolawfirm.vn – trancaolawfirm.com – trancaolaw.com.vn
-Email liên lạc: trancaolaw@yahoo.com, trancaolaw68@gmail.com
-Tài khoản ngoại tệ số: 41475699 – Swiftcode: ASCBVNVX - mở tại Ngân hàng: ASIA COMMERCIAL BANK – Tan Thuan Branch.
-Tài khoản VND số: 41475329 - mở tại Ngân hàng: Thương mại Á Châu – Chi nhánh.Tân Thuận quận 7 thành phố Hồ Chí Minh.
-Ông : Luật sư – Luật gia – Trọng tài viên.PIAC  TRẦN CAO PHÚ 
- Chức vụ : Giám đốc – Làm đại diện theo pháp luật.
 
 
2.CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC MỸ NHÀN
 
 
-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0306012940 cấp ngày 20 tháng 09 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 01 tháng 09 năm 2010, nơi cấp Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh.
-Trụ sở: 36D Đường Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
-Email liên lạc: lsudohuuchien@gmail.com
-Website: www.mynhangroup.com
-Mã số thuế: 0306012940
-Điện thoại: (08) 3755 39 39                                                                                                      
-Tài khoản VND số: 10222603827016 - mở tại Ngân hàng: Techcombank.
-Bà : PHONG TÚ HIỀN    Chức vụ : Giám đốc - Làm đại diện theo pháp luật.
 
 
        3.CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ KHANG THỊNH
 

-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty số: 4502000331, cấp ngày 19 tháng 05 năm 2005 , đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 05 năm 2005,  nơi cấp Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Tây Ninh.
-Trụ sở: 085 Nguyễn Thái Học – KP3 - Phường 3 – TP Tây Ninh - Tỉnh Tây Ninh.
-Email liên lạc: ctykhangthinh@yahoo.co.uk
- Website: khangthinharch.com
-Mã số thuế: 39003715845                                     
-Điện thoại: 0663818032                                                                                                           
-Tài khoản VND số: 0701000406264          
- Mở tại Ngân hàng: Vietcombank
-Do ông: Kiến trúc sư NGUYỄN CAO THÀNH
-Chức vụ : Giám đốc   - Làm đại diện theo pháp luật.
 
 
4.CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG GIA BẢO
 
                                                                           
-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH số: 0311967008 cấp ngày 13 tháng 09 năm 2012, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 22 tháng 05năm 2015, nơi cấp Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh.
-Trụ sở: 129 Đường số 17, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp.HCM.
-Email liên lạc giữa hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng: sokhong129@gmail.com
-Mã số thuế: 0311967008
-Điện thoại: 0919 057 766
-Ông : NGUYỄN VĂN HOÀNG   Chức vụ : Giám đốc - Làm đại diện theo pháp luật.
 


5.SEATTLE INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LLC
 
-Đăng ký pháp nhân công ty TNHH trong nước số: 603 371 343, nơi cấp Dịch Vụ Cấp Phép Kinh Doanh bang Washington.
-Trụ sở: 815 S WELLER ST # 110, SEATTLE WA 98104, USA.
-Email liên lạc:  siillc88@gmail.com
-Website: www.ctripseattle.com  
-Điện thoại:  (001)206 922 2359
-Tài khoản USD số: WFBIUS6S     mở tại ngân hàng: Wells Fargo Bank, N.A.                   
-Do ông :  MAN TIM LING           chức vụ: Giám đốc     - Làm đại diện theo pháp luật.

6. BELLEVUE CHINESE CHAMBER OF COMMERCE
 
-Đăng ký pháp nhân công ty TNHH trong nước số: 603 336 512, nơi cấp Dịch Vụ Cấp Phép Kinh Doanh bang Washington.
-Trụ sở: 672  SOUTH WELLER ST, SEATTLE WA 98104, USA.
-Email liên lạc giữa ba bên trong quá trình thực hiện hợp đồng:  timlee388@gmail.com
-Website: www.bellevuechinesechamberofcommerce.org   
-Điện thoại:     (001)206  607 8336
-Do ông :   TIM LEE      chức vụ: Chủ tịch sáng lập     - Làm đại diện theo pháp luật.

7. CÔNG TY TNHH TM-DV TÚ HIỀN

-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên số: 0302576632, cấp lần đầu ngày 25 thág 03 nnăm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15 thág 04 nnăm 2015, nơi cấp Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.
-Trụ sở: 28D Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Tp.Hồ CHí Minh.
-Email liên lạc: tuhienco@gmail.com
-Website: www.tuhien.com hoặc www.tuhien.com.vn
-Mã số thuế: 0302576632   
-Điện thoại: (08) 3755 28 28
-Tài khoản VND số: 1957489 - mở tại ngân hàng: Thương mại Á Châu Tp.Hồ Chí Minh.
-Do ông :  Luật sư-luật gia ĐỖ HỮU CHIẾN  chức vụ: Giám đốc     - Làm đại diện theo pháp luật.
8. Larry C. Liou & Associates,Inc

Larry C. Liou: Attorney at Law, practice in immigration law
Office address:150 N. Santa Anita Ave, Suite 890, Arcadia, CA 91006
Email: lcliou2002@yahoo.com
Phone: 626-574- 2002. Fax: 626-408- 6668

9. PACIFIC DYNASTY REGIONAL CENTER INC

A Corporation registered in State of California in 2010, EB-5 company approved by USCIS.
Address: 425 S. San Gabriel blvd #700, San Gabriel, CA 91776
Phone: 626-288- 8538

Trân trọng cám ơn.
Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc 
                                                                                   TRẦN CAO PHÚ
                                                                       ( Luật sư – Luật gia – Trọng tài viên. PIAC)