Cơ chế quản lý xã hội là nguyên nhân của mọi nguyên nhân phát sinh nhiều quan tham

Nhưng ở đây, khi nói đến tham nhũng là nói đến các vị quan tham, do đó chỉ khi con người làm quan mới tham nhũng được. Cho nên trong quốc gia muốn hạn chế tối đa tham nhũng thì phải có một cơ chế gồm:
-Tính công khai minh bạch tất cả việc làm từ chính phủ đến UBND xã.
-Sự bưng bít thông tin chính là đất sống tốt nhất của tham nhũng
-Tránh tình trạng trị nước kiểu " gia đình trị trong thời hiện đại " nghĩa là các vị quan tìm mọi cách trở thành thông gia với nhau hay " một vị làm quan kéo theo cả dòng họ cùng làm quan" để chia chác lợi nhuận do tham nhũng mà có.
-Cho tự do phản biện xã hội một cách thật sự trong cuộc sống đời thường.
-Những người làm quan phải “ di hành tìm hiểu lòng dân, tìm hiểu các vị quan nhỏ ở từng địa phương đang đối xử với nhân dân như thế nào – như Hồ Chủ Tịch đã từng làm” và/ hoặc biết tự mình vào mạng để nhìn và lắng nghe tiếp thu ý kiến của nhân dân mà kiểm điểm lại chính mình để chỉnh sửa, chứ đừng ngồi trên cao chờ đơn khiếu nại - tố cáo rồi mới kiểm tra " Bệnh quan liêu của các quan tham nhũng vì sợ làm rõ ra sẽ liên lụy đến mình hoặc anh xui hoặc con cháu dòng họ ".
Việt nam còn rất nhiều cơ chế cần điều chỉnh tốt hơn thì tôi tin rằng bọn quan tham nhũng sẽ bớt đi rất nhiều. Mong các bạn bổ sung thêm nhé.