trancaolaw.com.vn
GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 2020

Luật sư – Luật gia – Trọng tài viên PIAC – Giảng viên thỉnh giảng HVTPChủ tịch HĐTV & Giám đốc Công ty luật hợp danh Trần Cao – Giám đốc Tổ chức trợ giúp phápTRẦN CAO PHÚ – ĐTLL: 0913.754.009 – Web: trancaolaw.com.vn – Email: trancaolaw@yahoo.com--------------------------CÁCH...

Xem thêm →

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIÊT NAM VÀ CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN NĂM 2020

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM &CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN NĂM 2020-------------------NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG LUẬT GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP TẠI VIỆT NAM NHƯ SAU:- Khi giải quyết các tranh chấp quan hệ pháp luật có Điều ước quốc tế (song phương,...

Xem thêm →

BÀI THAM LUẬN: GÓP Ý XÂY DỰNG  CẨM NANG TRANH TỤNG CỦA LUẬT SƯ BÀO CHỮA

Căn cứ vào buổi Hội thảo nghiên cứu khoa học “ Do chương trình phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam ( UNDP)” diễn ra ngày 24/09/2016 do Trường Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Theo yêu...

Xem thêm →

TẬP HUẤN LUẬT QUẢN LÝ & SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SX-KD TAI DOANH NGHIEP

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC SÀI GÒN & CÔNG TY LUẬT HỢP DANH TRẦN CAO PHỐI KẾT HỢP TỔ CHỨC TẬP HUẤN PHÁP LUẬTNHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT , KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP 2014 ( HIỆU LỰC NGÀY 01/07/2015)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.KHÁI...

Xem thêm →

TẬP HUẤN LUẬT DOANH NGHIỆP MỚI 2014

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC SÀI GÒN & CÔNG TY LUẬT HỢP DANH TRẦN CAO PHỐI KẾT HỢP TỔ CHỨC TẬP HUẤN PHÁP LUẬTNHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 ( HIỆU LỰC NGÀY 01/07/2015)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.CHƯƠNG...

Xem thêm →

HỘI THẢO HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI & THANH TOÁN QUỐC TẾ

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH TRẦN CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 18/2014/CV – CT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- ----****---- Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2014Kính gửi: TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY SAPHARCO Công ty chúng tôi đã chuẩn bị...

Xem thêm →

Tư vấn hợp đồng mua bán phương tiện đường thủy nội địa

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH TRẦN CAOĐịa chỉ: 28/9/14 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, H.Nhà Bè, Tp.Hồ Chí MinhChi nhánh số 1:36 D Lý Chiêu Hoàng, P.10, quận 6, Tp.Hồ Chí MinhChi nhánh số 3: 502/23/4 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Q.7,Tp.HCMChi nhánh số 3: 436A/32 Đường...

Xem thêm →

Tư vấn thanh toán tiền trong  việc mua bán tài sản hình thành trong tương lai ( dự án)

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH TRẦN CAOĐịa chỉ: 28/9/14 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, H.Nhà Bè, Tp.Hồ Chí MinhChi nhánh số 1:36 D Lý Chiêu Hoàng, P.10, quận 6, Tp.Hồ Chí MinhChi nhánh số 3: 502/23/4 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Q.7,Tp.HCMChi nhánh số 3: 436A/32 Đường...

Xem thêm →

Tư vấn về việc rút vốn trong Công ty cổ phần

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH TRẦN CAOĐịa chỉ: 28/9/14 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, H.Nhà Bè, Tp.Hồ Chí MinhChi nhánh số 1:36 D Lý Chiêu Hoàng, P.10, quận 6, Tp.Hồ Chí MinhChi nhánh số 3: 502/23/4 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Q.7,Tp.HCMChi nhánh số 3: 436A/32 Đường...

Xem thêm →

Tư vấn về thoa thuận ngoại tệ trong hợp đồng thương mại

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH TRẦN CAOĐịa chỉ: 28/9/14 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, H.Nhà Bè, Tp.Hồ Chí MinhChi nhánh số 1:36 D Lý Chiêu Hoàng, P.10, quận 6, Tp.Hồ Chí MinhChi nhánh số 3: 502/23/4 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Q.7,Tp.HCMChi nhánh số 3: 436A/32 Đường...

Xem thêm →