trancaolaw.com.vn
CHUYÊN ĐỀ NHỮNG ĐIỂM MỚI LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 CỦA CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG ĐIỂM MỚI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN I.Bổ sung mới nội dung về Thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 1.Bổ sung quy định Về trường hợp được phát hành Cổ phần và Trái phiếu:Quy định tại khoản 3,4 Điều 46 Luật doanh nghiệp...

Xem thêm →

CHUYÊN ĐỀ NHỮNG ĐIỂM MỚI LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 - KHÁI NIỆM CHUNG VÀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Báo cáo viên: TRẦN CAO PHÚLuật sư – Luật gia – Giảng viên Học viện tư pháp-Trọng tài viên Trung tâm TTTM Quốc tế Thái Bình Dương ( PIAC)-Ủy viên Ban kiểm tra Hội TTTM thành Phố Hồ Chí Minh (HCCAA)PHẦN THỨ NHẤT: LỜI NÓI ĐẦUHiến pháp năm...

Xem thêm →

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIÊT NAM VÀ CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN NĂM 2020

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM &CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN NĂM 2020-------------------NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG LUẬT GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP TẠI VIỆT NAM NHƯ SAU:- Khi giải quyết các tranh chấp quan hệ pháp luật có Điều ước quốc tế (song phương,...

Xem thêm →