trancaolaw.com.vn
Tranh tụng

Bên cạnh hoạt động tư vấn, Trancaolaw còn là một công ty có đội ngũ đội ngũ các luật sư có trình độ chuyên môn cao và bề dầy kinh nghiệm trong hoạt động tranh tụng đem lại quyền và lợi ích hợp pháp cho các cá nhân và tổ chức.Chúng...

Xem thêm →

Tư vấn đầu tư

1. Lập hồ sơ dự án, xin giấy phép đầu tư2. Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài3. Các thủ tục sau giấy phép (xin thuê đất, giấy phép lao động cho người nước ngoài, giấy phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường, xuất nhập...

Xem thêm →

Tư vấn hợp đồng kinh tế thương mại

1. Tư vấn các qui định của pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các loại hợp đồng của doanh nghiệp2. Tham gia đàm phán, thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng cùng doanh nghiệp3. Nghiên cứu tài liệu liên...

Xem thêm →

Tư vấn pháp luật tài chính & kế toán

1. Tư vấn pháp luật thuế2. Tư vấn các vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu3. Tư vấn pháp luật Ngân hàng, chứng khoán4. Tư vấn pháp luật tài chính trong lãnh vực kinh tế và thương mại

Xem thêm →

Tư vấn pháp luật về lao động

Nhân sự là một nguồn lực quan trọng nhất đối với tất cả các doanh nghiệp. Pháp luật lao động được áp dụng và thực hiện đầy đủ là một trong những nhân tố góp phần quan trọng vào sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp...

Xem thêm →

Sở hữu trí tuệ

Đăng ký nhãn hiệu - Tra cứu nhãn hiệu hàng hoá;Tư vấn về khả năng đăng ký nhãn hiệu hàng hoá. - Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam và nước ngoài. - Thực hiện các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực giấy...

Xem thêm →

Tư vấn pháp luật về đất đai và hôn nhân gia đình

1. Đất đai- Tư vấn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.- Tư vấn thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất.- Tư vấn thủ tục thu hồi đất, bồi thường, tái...

Xem thêm →

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: thay đổi trụ sở, chuyển...

Xem thêm →

Tư vấn luật khác

1. Soạn thảo đơn khiếu nại, ủy quyền, di chúc, khai nhận di sản thừa kế2. Tư vấn các thủ tục khiếu nại, tố cáo 3. Tư vấn thủ tục thi hành án4. Tư vấn giải quyết các tranh chấp về kinh tế, dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình5. Tư vấn thủ tục nhập hộ khẩu.

Xem thêm →