Tranh tụng

Bên cạnh hoạt động tư vấn, Trancaolaw còn là một công ty có đội ngũ đội ngũ các luật sư có trình độ chuyên môn cao và bề dầy kinh nghiệm trong hoạt động tranh tụng đem lại quyền và lợi ích hợp pháp cho các cá nhân và tổ chức.
Chúng tôi sẽ thực hiện các quá trình:
  1. Soạn thảo hồ sơ khởi kiện
     
  2. Cử luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân trong các vụ án,  hình sự, dân sự, kinh tế, thương mại, lao động, hành chính
     
  3. Đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng.