trancaolaw.com.vn
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 2020 - PHẦN 1

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÓM PHÁP LUẬT TRỰC TIẾP ĐIỀU CHỈNH GỒM: LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 – LUẬT ĐẦU TƯ 2020 – LUẬT CHỨNG KHOÁN 2019 –PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI NĂM 2013 – PHÁP LUẬT THUẾ TỪ NĂM 2013 ĐẾN NĂM 2019 – CÁC...

Xem thêm →

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 2020 - PHẦN 2

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÓM PHÁP LUẬT TRỰC TIẾP ĐIỀU CHỈNH GỒM: LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 – LUẬT ĐẦU TƯ 2020 – LUẬT CHỨNG KHOÁN 2019 –PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI NĂM 2013 – PHÁP LUẬT THUẾ TỪ NĂM 2013 ĐẾN NĂM 2019 – CÁC...

Xem thêm →

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 2020 - PHẦN 3

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÓM PHÁP LUẬT TRỰC TIẾP ĐIỀU CHỈNH GỒM: LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 – LUẬT ĐẦU TƯ 2020 – LUẬT CHỨNG KHOÁN 2019 –PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI NĂM 2013 – PHÁP LUẬT THUẾ TỪ NĂM 2013 ĐẾN NĂM 2019 – CÁC...

Xem thêm →

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT

HỌC VIỆN TƯ PHÁP--------------------------BÀI THAM LUẬN: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO MÔN HỌC KỸ NĂNG CHUYÊN SÂU CỦA LUẬT SƯ TRONG LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP(Dành cho khóa đào tạo Luật sư 12 tháng)LS – LG – TTV.PIAC. Trần Cao PhúChủ...

Xem thêm →

CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG TRANH TỤNG HÌNH SỰ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HỒ CHÍ MINH ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HỒ CHÍ MINH------------------------------ --------------------------Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2016BÀI THAM LUẬN: GÓP Ý XÂY DỰNG CẨM NANG TRANH...

Xem thêm →

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
HỆ THỐNG PHÁP LUẬT & CẤU TRÚC BỘ MÁY CỦA NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHỮNG ĐIỂM MỚI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 - PHẦN 1

Những điểm mới Bộ luật lao động năm 2019(PHẦN 1)Người soạn thảo: TRẦN CAO PHÚLuật sư – Luật gia – Giảng viên Học viện tư pháp-Trọng tài viên Trung tâm TTTM Quốc tế Thái Bình Dương ( PIAC)-Ủy viên Ban kiểm tra Hội TTTM thành Phố Hồ Chí Minh (HCCAA) PHẦN THỨ...

Xem thêm →

NHỮNG ĐIỂM MỚI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 - PHẦN 2

Những điểm mới Bộ luật lao động năm 2019(PHẦN 2)Người soạn thảo: TRẦN CAO PHÚLuật sư – Luật gia – Giảng viên Học viện tư pháp-Trọng tài viên Trung tâm TTTM Quốc tế Thái Bình Dương ( PIAC)-Ủy viên Ban kiểm tra Hội TTTM thành Phố Hồ Chí Minh (HCCAA) PHẦN THỨ...

Xem thêm →

PHÁP LUẬT VỀ DỊCH BỆNH COVID -19 HIỆN NAY TẠI VIỆT NAM NĂM 2020

I.Câu 1: Các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh liên quan đến phòng chống dịch Covid – 19, các Công dân Việt Nam và Người nước ngoài cần biết để thực hiện1.Hiến pháp 2013;2.Bộ luật Hình sự năm 2015;3.Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân (năm 1989);4.Luật...

Xem thêm →