Viện KSND tỉnh Long An chấp nhận đơn khiếu nại của Luật sư Trần Cao Phú và Luật sư Trần Cao Cường, Đoàn Luật sư TP. HCM

(LSVN) - Liên quan đến việc trước đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có Công văn về việc giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Luật sư Trần Cao Phú và Luật sư Trần Cao Cường, Đoàn Luật sư TP. HCM gửi đến Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An. Ngày 08/3/2021, Viện KSND tỉnh Long An đã ban hành quyết định số 59/QĐ-VKS-TTr.KT về việc giải quyết khiếu nại. Theo đó, chấp nhận đơn khiếu nại của Luật sư Trần Cao Phú và Luật sư Trần Cao Cường.

Quyết định số 59/QĐ-VKS-TTr.KT của Viện KSND tỉnh Long An về việc giải quyết khiếu nại.

Trước đó, ngày 08/02/2021 Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận được Đơn yêu cầu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Luật sư Trần Cao Phú và Luật sư Trần Cao Cường thuộc Đoàn Luật sư TP. HCM.

Ngày 18/02/2021, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ban hành Công văn số 49/LĐLSVN-BVQLLS về việc giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Luật sư Trần Cao Phú và Luật sư Trần Cao Cường, Đoàn Luật sư TP. HCM gửi đến Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An.

Đến ngày 08/3/2021, Viện KSND tỉnh Long An đã ban hành quyết định số 59/QĐ-VKS-TTr.KT về việc giải quyết khiếu nại. Nội dung là khiếu nại Quyết định số 02/QĐ-VKS-KT ngày 03/02/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Bến Lức, tỉnh Long An về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Cao Phú đối với bà Trần Thị Xuân Hương, Kiểm sát viên Viện KSND huyện Bến Lức, tỉnh Long An về hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện quyền đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án của người bào chữa cho bị can Võ Ngọc Huân bị khởi tố về tội “Cướp tài sản”.

Nội dung và quá trình giải quyết vụ việc:

Ngày 14/8/2020, bà Trần Thị Xuân Hương, Kiểm sát viên Viện KSND huyện Bến Lức được Viện trưởng Viện KSND huyện Bến Lức phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết vụ án theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 116 ngày 14/8/2020 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức về tội “Cướp tài sản” quy định tại Khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự. Quá trình điều tra, đến ngày 28/10/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức kết thúc điều tra để nghị truy tố bị can Võ Ngọc Huân về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại Khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự và chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát 31/10/2020. 

Ngày 01/11/2020, Viện KSND huyện Bến Lức trả hồ sơ cho Cơ quan Công an huyện Bến Lức để điều tra bổ sung. Ngày 30/12/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức kết thúc điều tra bổ sung, ban hành Bản kết luận điều bổ sung vụ án hình sự đề nghị truy tố số 07/CQĐT, đề nghị Viện KSND huyện Bến Lức truy tố bị can Vũ Ngọc Huân về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại Khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự và chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát ngày 31/12/2020. 

Sau đó, Luật sư Trần Cao Phú và Luật sư Trần Cao Cường là người bào chữa cho bị can Vũ Ngọc Huân xin hẹn ngày giờ đến Viện KSND huyện Bến Lức để thực hiện quyền nghiên cứu, đọc, ghi chép và sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án và được kiểm sát viên Trần Thị Xuân Hương hẹn đến 08 giờ 30 phút ngày 18/01/2021. Đến ngày 18/01/2021, Kiểm sát viên Trần Thị Xuân Hương bận công việc đột xuất nên hẹn lại đến 08 giờ 30 ngày 21/01/2021. 

Ngày 21/01/2021, Luật sư Trần Cao Phú và Luật sư Trần Cao Cường đến Viện KSND huyện Bến Lức yêu cầu được nghiên cứu, đọc, ghi chép và sao chụp toàn bộ những tài liệu trong hồ sơ vụ án nhưng Kiểm sát viên Trần Thị Xuân Hương chỉ đồng ý cho các Luật sư đọc và làm văn bản xin photocoppy những tài liệu theo mục lục tài liệu do Kiểm sát viên cung cấp. Sau đó, Luật sư Trần Cao Phú và Luật sư Trần Cao Cường viết đơn yêu cầu photocoppy tài liệu có trong hồ sơ vụ án gồm biên bản bàn giao hồ sơ vụ án của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức cho Viện KSND huyện Bến Lức và toàn bộ tài liệu theo mục lục tài liệu hồ sơ vụ án Võ Ngọc Huân, can tội “Cướp tài sản” mà Kiểm sát viên Trần Thị Xuân Hương cho phép các Luật sư được đọc.

Tuy nhiên, Kiểm sát viên Trần Thị Xuân Hương chỉ đồng ý cho các Luật sư photocoppy toàn bộ tài liệu theo mục lục tài liệu mà Kiểm sát viên Trần Thị Xuân Hương cho phép các Luật sư được đọc, riêng biên bản bàn giao hồ sơ vụ án của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức cho Viện KSND huyện Bến Lức thì Kiểm sát viên hẹn đến ngày 04/02/2021 sẽ giao cho các Luật sư. 

Ngày 25/01/2021, Luật sư Trần Cao Phú làm đơn khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật tố tụng hình sự của Kiểm sát viên Trần Thị Xuân Hương trong việc thực hiện quyền nghiên cứu, đọc, ghi chép và sao chụp tài liệu hồ sơ vụ án của người bào chữa gửi đến Viện KSND huyện Bến Lức ngày 28/01/2021. 

Ngày 03/02/2021, Viện KSND huyện Bến Lức, tỉnh Long An ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 02/QĐ-VKS-KT bác đơn khiếu nại của Luật sư Trần Cao Phú. 

Ngày 04/02/2021, Luật sư Trần Cao Phú làm đơn khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại số 02/QĐ-VKS-KT ngày 03/02/2021 của Viện trưởng Viện KSND huyện Bến Lức gửi đến Viện KSND tỉnh Long An. 

Sau khi tiếp nhận, phân loại đơn khiếu nại, căn cứ Điều 7 Thông tư liên tịch số 02/TTLT/2018/VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện KSND tỉnh Long An  đã ban hành Thông báo số 69/TB-VKS ngày 24/02/2021 về việc thụ lý đơn khiếu nại của Luật sư TRần Cao Phú.

Quyết định số 59/QĐ-VKS-TTr.KT nêu rõ, trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại và kết quả xác minh, nhận thấy: Khi Luật sư Trần Cao Phú và Luật sư Trần Cao Cường, người bào chữa cho bị can Võ Ngọc Huân, can tội “Cướp tài sản” theo quy định tại Khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự đến Viện KSND huyện Bến Lức, tỉnh Long An để thực hiện quyền nghiên cứu, đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án thì bà Trần Thị Xuân Hương, Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết vụ án chưa cung cấp đầy đủ các tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa theo yêu cầu của các Luật sư, cụ thể: vào ngày 21/01/2021, các Luật sư yêu cầu Kiểm sát viên giao toàn bộ hồ sơ vụ án của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức chuyển qua Viện KSND huyện Bến Lức gồm 348 bút lục để thực hiện quyền Luật sư nhưng Kiểm sát viên chỉ đồng ý cho các Luật sư đọc và photocoppy những tài liệu có trong mục lục tài liệu do Kiểm sát viên soạn sẵn (224 bút lục), thiếu 124 bút lục so với mục lục tài liệu của Cơ quan điều tra, hành vi trên của Kiểm sát viên Trần Thị Xuân Hương là chưa thực hiện đúng quy định tại điểm 1 Khoản 1 Điều 73 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015 về quyền của người bào chữa. 

Tại điểm l Khoản 1 Điều 73 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định: 

“1) Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa từ khi kết thúc điều tra”. 

Kiểm sát viên chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật, chưa tạo điều kiện cho Luật sư

Kiểm sát viên Trần Thị Xuân Hương có bố trí thời gian, địa điểm và tạo điều kiện cho các Luật sư nghiên cứu, đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa theo quy định tại Khoản 1 Điều 82 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, Kiểm sát viên cho lịch hẹn nhiều lần, gây khó khăn cho Luật sư phải di chuyển nhiều lần từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Viện KSND huyện Bến Lức, tỉnh Long An để nghiên cứu, sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án. 

Kiểm sát viên Trần Thị Xuân Hương trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết vụ án Võ Ngọc Huân, can tội “Cướp tài sản” theo quy dịnh tại Khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự chưa thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 cũng như chưa tạo điều kiện để các Luật sư thực hiện quyền của người bào chữa. Khiếu nại của Luật sư Trần Cao Phú là có căn cứ một phần cần phải được chấp nhận. 

Quyết định giải quyết khiếu nại số 02/QĐ-VKS-KT ngày 03/02/2021 của Viện trưởng Viện KSND huyện Bến Lức, tỉnh Long An bác đơn khiếu nại của Luật sư Trần Cao Phú là chưa khách quan, chưa đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, do đó cần phải hủy bỏ. 

Ngày 18/02/2021, hồ sơ vụ án Võ Ngọc Huân đã được Viện KSND huyện Bến Lức chuyển qua Tòa án nhân dân huyện Bến Lức, do đó quyền nghiên cứu, đọc, ghi chép vì sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án của Luật sư được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Từ những căn cứ trên, Viện KSND tỉnh Long An quyết định chấp nhận đơn khiếu nại ngày 04/02/2021 của Luật sư Trần Cao Phú. Hủy bỏ Quyết định giải quyết khiếu nại số 02/QĐ-VKS-KT ngày 03/02/2021 của Viện trưởng Viện KSND huyện Bến Lức, Tỉnh Long An. 

THANH THANH