"Thiên thời địa lợi nhân hòa" dẫn đến sự thành công của con người

1. Thiên thời : Theo tâm linh cho rằng " vận số của triều đại đã hết". Nhưng theo khoa học xã hội thì cho rằng " sự vận động của triều đại đó đi ngược với trào lưu phát triển của các quốc gia trên thế giới, như vi phạm các quyền của con người đã được Hiến chương Liên Hiệp Quốc bảo hộ, mất lòng dân "... Cho nên không sớm thì muộn cũng dẫn đến phải bị diệt vong.

2. Địa lợi : Theo tâm linh cho rằng " địa lợi của triều đại đang nằm trong vượng địa, miếu địa hay hãm địa hoặc tuyệt địa ". Nhưng theo khoa học xã hội thì cho rằng " triều đại đó đang có những xung đột nội tại bên trong của giai cấp thống trị, giặc trong thù ngoài đang cát cứ mọi phương " ... Lúc này, giai cấp thống trị sẽ rất tàn bạo, nhưng càng tàn bạo thì càng nhanh chóng suy tàn.

3. Nhân hoà : Theo tâm linh cho rằng " giai cấp thống trị muốn tồn tại phải thuận theo lòng nhân dân , thuận theo ý trời và hoà nhập với địa lợi ". Nhưng theo khoa học xã hội cho rằng " thuận lòng nhân dân thì sống chống nhân dân thì chết, giai cấp thống trị phải nhanh chóng đổi mới toàn diện theo trào lưu phát triển của thế giới, đoàn kết nội bộ trong giai cấp thống trị và đưa ra những chính sách hợp lòng dân, trừng trị nghiêm những quan tham nhũng".

Theo nguyên lý này, cũng như theo triết học của CácMác – Tư tưởng của Hồ Chủ Tịch, con người sống thì phải đấu tranh, thông qua đấu tranh để thống nhất, thống nhất rồi sẽ phải tiếp tục đấu tranh để cho xã hội loài người phát triển. Nhưng đừng bao giờ quên " thiên thời địa lợi nhân hoà " đây là một nguyên tắc để thành công trong các cuộc cách mạng dân chủ nhân dân.